تقویم آموزشی دوره های آنلاین (خردادماه ۱۳۹۹)

نام دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره وضعیت برگزاری دوره
دوره اصول برندینگ ۴ ۱۲ ساعت ۱۳۹۹/۳/۶ در حال ثبت نام
دوره روشمندی در رقابت ۹ ساعت ۱۳۹۹/۳/۸ در حال ثبت نام
دوره تبلیغات و ارتباطات برند ۹ ساعت ۱۳۹۹/۳/۱۴ در حال ثبت نام
کارگاه اینستاگرام مارکتینگ ۴ ۶ ساعت ۱۳۹۹/۳/۲۲ در حال ثبت نام
کارگاه تجربه مشتری ۴ ساعت ۱۳۹۹/۳/۲۳ بزودی
سمینار زبان ارتباطی با تیم های فنی ۴ ساعت ۱۳۹۹/۱/۳۰ بزودی