1. تمامی دوره‌های آنلاین در بستر ادوبی کانکت برگزار می‌شوند.
  2. در صورت اتمام دوره، مدرک پایان دوره مدرسه بازاریابی به شما تعلق می‌گیرد.
  3. در دوره‌ی سفر بازاریابی علاوه بر مدرک مدرسه بازاریابی، در صورت اتمام تمرین ها و تحویل پروژه مدرک یورو سرت انگلستان به شما نیز تعلق می‌گیرد.
  4. ویدئوهای ضیط شده به دوره های بالای 8 جلسه تعلق می‌گیرد.
  5. در دوره‌های دارای پروژه و تمرین مدرک دوره منوط به ارائه پروژه و تمرین می‌باشد.
  6. در صورت ناراضی بودن از دوره قبل از اتمام 15% از جلسات دوره وجه پرداختی عودت داده می‌شود.
  7. اکثر دوره ها با توجه به شرایط کرونایی که در کشورمان وجود دارد آنلاین می‌باشد و در صورت حضوری بودن دوره قبل از شروع دوره به شما اعلام می‌گردد.