در دنیای کسب و کار امروز شناسایی درست خواسته چیزی‌ست که افراد برای رشد بیشتر و ماندگاری در دنیای تجارت بهتر است آن را بیاموزند. آنچه که امروزه به عنوان مارکتر شدن از آن نام برده می‌شود کشف نیاز پنهان انسانها‌ست.

اگر چه طبق هرم مازلو نیاز انسان‌ها ثابت است اما آنچه ایجاد می‌شود خواسته است و فعال سازی خواسته ها و کشف نیازهای پنهان را مارکتر در دنیای کسب و کارها به وجود می‌آورد.

گام موثر در دنیای مارکتینگ تعیین جایگاه در بازار، تعیین پرسونای مخاطب و شناخت تصویری است که از برند دارد.

در ادامه این دوره نحوه کشف نیازها و شناخت دقیق مخاطب با محوریت انواع کسب و کارها آموزش داده می‌شود.

این دوره به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است و برای دسترسی به آن کافی است عضو سایت شوید و دوره را در پنل کاربری خود مشاهده نمائید.