آندره کازمین

درباره آندره کازمین

هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل مرکز Cowork Tmisoara