امیربابک کوروش

درباره امیربابک کوروش

جامعه‌شناس

ژورنالیست، نویسنده و شاهنامه‌پژوه

مدرس هویت برند و جامعه‌شناسی فشن در جامعه ایرانی در مدرسه بازاریابی

همکاری برای خلق برند یا مشاور

مشاور برند جواهرات زروان (زیرمجموعه برند جواهرات جوزف زاروکیان)

مشاور برند کاردوفشن (کت‌وشلوار دست‌دوز آقایان)

مشاور برند پروان (پارچه)

مشاور برند گیو (پوشت و کراوات آقایان)

خلق هویت برند مسیح‌زاد

مشاور خلق برند موسسه فرهنگی هنری طاووس

خلق هویت برند جواهر میری

مشاور در خلق برند مدیاپردازش