علیرضا نخجوانی

درباره علیرضا نخجوانی

مدیر عامل هولدینگ دایامد نمایندگی آرمانی

قائم مقام و مدیر فروش سابق اسکای اسپورت

مشاور کسب و کار