هادی ابن الدین

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی

سوابق شغلی

هم‌بنیانگذار استودیو رواق

طراحی خدمات به‌صورت فریلنس

مدیریت فرایند طراحی ساختار و توسعه ساختار کسب و کار در شتاب‌دهنده‌کسب و کار بردیا

مشاور و توسعه دهنده‌ی کسب و کار

طراح ساختار برای دوره‌ها در مدرسه ویژه

طراح مدل مدیریت جهت انجام فعالیت‌های جدید در مدرسه ویژه

طراح و استراتژیست توسعه در مدرسه ویژه

مربی (coach) سازمانی جهت اجرا و پیشبرد برنامه‌های جدید در مدرسه ویژه

مربی (coach) سازمانی و فردی تیم‌ها در زمینه طراحی خدمات در شتاب‌دهنده‌ کسب و کار بردیا

رهبری تیم طراحی در شتاب‌دهنده کسب و کار بردیا

مجری رویکرد‌های انسان‌محور در شتاب‌دهنده‌ کسب و کار بردیا

راه‌اندازی open-studio برای طراحان و هنرمندان صنایع دستی