پدرام ریاضی‌خواه

مدیر توسعه کسب و کار ژابیزپردا 

مدیرعامل مدرسه کسب و کار کارابیز 

پدرام ریاضی‌خواه لیسانس خود را در زمینه علوم کامپیوتر گرفته

پس از چند سال فعالیت در فیلد نرم‌افزار، کارشناسی ارشد خود را در رشته MBA از دانشگاه شریف گرفته است. 

او در بیزنس‌های مختلفی از جمله تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و در سال‌های اخیر به بازار استارتاپ‌علاقمند شده است. 

پس از کرونا او تصمیم گرفت شرکت خود را به صورت اصولی به سمت ریموت شدن پیش ببرد و اکنون در فرایند ریموت شدن فرایندهای تیم نرم‌افزار تجربیات زیادی دارد. 

درباره پدرام ریاضی‌خواه