مهدی افخمی

درباره‌ی مهدی افخمی

مدیر عامل دایاتک
کارشناسی ارشد بازاریابی
سردبیری مجله‌ی “سمت مشتری”
ده سال سابقه‌ی فعالیت در حوزه‌ی برنامه‌های وفاداری