مریم انسان

درباره‌ی مریم انسان

متخصص و مشاور ارتباطات سولیکو، دبی مال، مرکاتو مال گروه جمیرا، دبی اوتلت مال الاهلی امارات و…

مدیر کشوری ارتباطات زیمنس ایران