شریف رضوی

سوابق مدیریتی

مدیرعامل موسسه گفتمان تمدن آینده مُدارا

مدیر پروژه راه اندازی مرکز نوآوری مُد و لباس مُدارا

دبیر کمیته تدوین سندن ملی مُد و لباس کشور

مدیر مسئول پایگاه خبری آموز نیوز

دبیر هفته مد تهران

عضو هیات مدیره موسسه گیمیفیکیشن و مشاوره خلاقیت رنگینو

عضو هیأت مدیره موسسه آموزشی خجستگان زهرا

مدیر رسانه موسسه پرشین آیدیا

مدیرعامل موسسه هنری مد و لباس بهپوشی

مؤسس و مدیر موسسه فرهنگی هنری رنگینو

برنامه ریز برگزاری اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر

مدیر داخلی موسسه خدمات فرهنگی الفبا

مدیر اجرایی بخش مردان هفته مد تهران

مدیر وبسایت فارس فشن

مدیر وبسایت بهپوشی

مدیر وبسایت عکسانه

مدیر آژانس مد فارس فشن

مدیر آژانس مد بهپوشی

مدیریت نمایندگی فروش برند چرم تکیف

سوابق مشاوره

مشاور طرح و برنامه کارگروه ساماندهی مد و لباس

مشاور مرکز پژوهشهای اتحادیه صنف پوشاک تهران(TGU)

عضو کمیته فنی تدوین استاندارد کفش و لباس در ایران
(کمیته فنی ISIRI/TC133)

مشاور تدوین آئیننامه برگزاری نمایش زنده لباس وزارت ارشاد

مشاور طراحی و تدوین دورههای آموزشی مدلینگ در ایران

مشاور تدوین آئیننامه صدور کارت صلاحیت مدلینگ